ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική των εκμεταλλεύσεων: επιχειρήσεις και εν γένει οικονομικαί μονάδες
Δημιουργός :Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959

Αρχείο: 13208.pdf

Τύπος: application/pdf