ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέται εκ του δικαίου ανηλίκων
Δημιουργός :Παπαζαχαρίου, Ιωάννης Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :244σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος Α΄
Λέξη κλειδί :Δίκαιο ανηλίκων
Έφηβοι
Προβλήματα
Ανήλικοι
Εγκληματικότητα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Ποινικό δίκαιο
Εγκληματικότητα ανηλίκων
Ημερομηνία έκδοσης :1959

Αρχείο: 13216.pdf

Τύπος: application/pdf