ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργατική νομοθεσία: πλήρης ανάλυσις όλων των θεμάτων του εργατικού δικαίου
Δημιουργός :Δημητρακόπουλος, Ευάγγελος Σπ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :422σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Δελτίον εργατικής νομοθεσίας
Ημερομηνία έκδοσης :1956

Αρχείο: 13241.pdf

Τύπος: application/pdf