ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πρόβλημα των λιπασμάτων και της λιπάνσεως εν Ελλάδι
Συντελεστής :Βασική Επιτροπής Πρωτογενούς Παραγωγής (Issuing body)
Επιτροπή Ερεύνης και Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :535σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος ΙΙ, Τεύχος 2ον
Ημερομηνία έκδοσης :03-1959

Αρχείο: 13333.pdf

Τύπος: application/pdf