ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βάμβαξ
Συντελεστής :Βασική Επιτροπή Πρωτογενούς Παραγωγής (Issuing body)
Επιτροπή Ερεύνης και Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :171σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος ΙΙ, Τεύχος 3ον
Ημερομηνία έκδοσης :03-1959

Αρχείο: 13335.pdf

Τύπος: application/pdf