ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχολικοί συνεταιρισμοί : γενική επισκόπησις : η κίνησις κατά το 1956-1957
Συντελεστής :Τζωρτζάκη, Φωτεινή Θ. (Μεταφραστής)
Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αρ. 4
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: 13662.pdf

Τύπος: application/pdf