ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατάλογος των εισαχθέντων συγγραμμάτων και περιοδικών κατά το έτος 1958
Συντελεστής :Βουλή των Ελλήνων, Βιβλιοθήκη (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :188σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959

Αρχείο: 13694.pdf

Τύπος: application/pdf