ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι: γενικά χαρακτηριστικά, λειτουργία, προγραμματισμός, εφαρμογές
Δημιουργός :Πεφάνης, Σπύρος Ε.
Εκδότης :Ζώμπολας, Ιω. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :184σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Ημερομηνία έκδοσης :1959

Αρχείο: 13738.pdf

Τύπος: application/pdf