ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επί των σχέσεων μεταξύ γεωγραφίας και ιστορίας
Εναλλακτικός τίτλος :Sur les rapports entre la geographie et l' historie
Δημιουργός :Μισταρδής, Γασπ. Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :31σ.
Γλώσσα :fr
Περίληψη :Ανάτυπον εκ του Δελτίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (τεύχος ΙΙ, περίοδος Γ΄, έτος 1959, σελ. 81-104)
Λέξη κλειδί :Κοινωνικές επιστήμες
Γεωγραφία
Ιστορία
Ημερομηνία έκδοσης :1959

Αρχείο: 13814.pdf

Τύπος: application/pdf