ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία διοικητικού οικονομικού δικαίου κατά τα εν Ελλάδι ισχύοντα
Δημιουργός :Ψαρός, Δημήτριος Κ.
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :578σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Τ. 1. Θεμελιώδεις έννοιαι - Αρχαί συνταγματικού οικονομικού δικαίου - Η δημόσια οικονομική διοίκησις - Η θεωρία της οικονομικής πολιτικής - Ο σχεδιασμός - Ο προγραμματισμός - Η οικονομική κυβέρνησις - Ο συντονισμός - Αί δημοσιονομικαί παρεμβάσεις - Η ρύθμισις του νομίσματος, της πίστεως και των τραπεζών - Αί παρεμβάσεις εις την επιχείρησιν - Η ρύθμισις της βιομηχανίας - Η ρύθμισις του εξωτερικού και εσωτερικού εμπορίου.
Λέξη κλειδί :Οικονομικό δίκαιο
Οικονομία
Δίκαιο
Νομοθεσία
Διοικητικό δίκαιο
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1960

Αρχείο: 13926.pdf

Τύπος: application/pdf