ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αξιοποίησις του ορυκτού πλούτου της Βορείου Ελλάδος
Δημιουργός :Πολυμερόπουλος, Λεωνίδας Π.
Συντελεστής :Βιβλιοθήκη Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Κωνσταντινίδης, Φ. & Μιχαλάς, Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μελάτη βραβευθείσα υπό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εις διαγωνισμόν προκηρυχθέντα παρά της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος
Λέξη κλειδί :Ορυχεία
Ορυκτά
Ελλάδα
Ορυκτολογία
Μακεδονία
Ημερομηνία έκδοσης :1960

Αρχείο: 13984.pdf

Τύπος: application/pdf