ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο καπνός εν τω πλαισίω της γεωργικής οικονομίας της Βορείου Ελλάδος
Δημιουργός :Σκανδάλης, Ελευθέριος Ν.
Συντελεστής :Βιβλιοθήκη Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Κωνσταντινίδης, Φ. & Μιχαλάς, Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μελέτη βραβευθείσα υπό υπό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εις διαγωνισμόν προκηρυχθέντα παρά της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος
Λέξη κλειδί :Καπνός
Βιομηχανία και Εμπόριο
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1960

Αρχείο: 13985.pdf

Τύπος: application/pdf