ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αδαμάντιου Κοραή: τα μετά θάνατον ευρεθέντα συγγραμμάτια: τόμος πρώτος
Δημιουργός :Κοραής, Αδαμάντιος
Μαμούκας, Ανδρέας
Εκδότης :Αδελφοί Περρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :743σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιέχων ύλην γαλλογραικικού λεξικού και τας εν τω λεξικω της γαλλικής ακαδημίας ιδιογράφους του Κοραή σημειώσεις.
Ημερομηνία έκδοσης :1881

Αρχείο: 1639.pdf

Τύπος: application/pdf