ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εισροή ξένων κεφαλαίων και αι οικονομικαί και πολιτικαί της συνέπειαι
Δημιουργός :Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ.
Εκδότης :Τριανταφύλλου Μ. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :324σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ της επετηρίδος της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία έκδοσης :1930

Αρχείο: 1704.pdf

Τύπος: application/pdf