ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επίτομος φυσική
Δημιουργός :Αθανασιάδης, Γ. Κ.
Συντελεστής :Περιστεράκης, Σ. Γ. (Επιμελητής)
Εκδότης :Δημητράκος, Δημ. Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :1050σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Προς χρήσιν των φοιτητών των πανεπιστημίων και των ανωτάτων σχολών του κράτους
Ημερομηνία έκδοσης :1941

Αρχείο: 4804.pdf

Τύπος: application/pdf