ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσια οικονομική
Δημιουργός :Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :559σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Κράτος
Οικονομία
Φορολογία
Κατανάλωση
Δασμοί
Δασμολογική πολιτική
Δασμολόγιο
Προϋπολογισμός
Ημερομηνία έκδοσης :1942

Αρχείο: 4839.pdf

Τύπος: application/pdf