ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πολιτική της οικονομικής αυτάρκειας
Δημιουργός :Αγαπητίδης, Σωτήριος Ι.
Εκδότης :Πυρσός Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ της Επιθεωρήσεως Κοινωνικής και Δημόσιας Οικονομικής. Τεύχος Γ΄
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: 4857.pdf

Τύπος: application/pdf