ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικά έργα
Δημιουργός :Quesnay, Francois
Συντελεστής :Ζωϊτόπουλος, Γεωργ. Δ. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :169σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρόλογος του καθηγητού Δ. Καλλιτσουνάκη
Περιεχόμενα :Ι. Ο Οικονομικός πίναξ. ΙΙ. Γενικά αξιώματα της οικονομικής Κυβερνήσεως μιας αγροτικής χώρας. ΙΙΙ. Το φυσικόν δίκαιον.
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: 4858.pdf

Τύπος: application/pdf