ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι θυσίαι της Ελλάδος στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
Εναλλακτικός τίτλος :Les sacrifices de la Grece a la seconde guerre mondiale.The sacrifices of Greece in the second world war .
Συντελεστής :Δοξιάδης, Κ. Α. (Επιμελητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :222σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1946

Αρχείο: 7891.pdf

Τύπος: application/pdf