ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δελτίον νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. διοικήσεως εμπορικού ναυτικού του έτους 1957
Συντελεστής :Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνσις μελετών (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :351σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Νόμοι και Νομοθετικά Διατάγματα, Βασιλικά Διατάγματα, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, Διατάγματα, Αποφάσεις, Νομικαί Γνωμοδοτήσεις, Μόνιμοι Εγκύκλιοι, Εγκύκλιοι και Διαταγαί μόνιμου χαρακτήρος
Ημερομηνία έκδοσης :1959

Αρχείο: 14223.pdf

Τύπος: application/pdf