ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης
Δημιουργός :Μουμούρης, Μιχαήλ Κ.
Εκδότης :Φραγκιαδάκης, Δημ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :523σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1960

Αρχείο: 14243.pdf

Τύπος: application/pdf