ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προγραμματισμός των αποθεμάτων εις τας οικονομικάς μονάδας
Δημιουργός :Σαρσέντης, Βασίλειος Ν.
Εκδότης :Σιδερής, Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μετά προλόγου του καθηγητού Παναγιώτου Β. Δερτιλή
Λέξη κλειδί :Αποθέματα
Οικονομικός προγραμματισμός
Κόστος κεφαλαίου
Ημερομηνία έκδοσης :1961

Αρχείο: 14308.pdf

Τύπος: application/pdf