ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τοπική ανάπτυξη και αγροτική πολιτική
Δημιουργός :Τσουδερός, Ιωάννης Εμμ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Τοπική ανάπτυξη
Γεωργία
Κράτος
Ημερομηνία έκδοσης :1961

Αρχείο: 14314.pdf

Τύπος: application/pdf