ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο πλούτος των Εθνών
Εναλλακτικός τίτλος :Έρευναι περί της φύσεως & των αιτίων του πλούτου των Εθνών
Δημιουργός :Σμιθ, Αδαμ
Συντελεστής :Καλιτσουνάκης, Δημήτριος (Μεταφραστής)
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :271σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1948

Αρχείο: 29.pdf

Τύπος: application/pdf