ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης και ανάληψη/διαχείριση κινδύνων στον τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Παπάφραγκα, Χριστίνα