ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμμετοχή των κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών: συγκριτική μελέτη στον Ευρωπαϊκό χώρο και εκτίμηση επιπτώσεων
Δημιουργός :Γκίτζος, Βλάσης
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :175σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κατάσταση
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομία
Πιστοληπτική ικανότητα
Φορολογική πολιτική
Νομισματική πολιτική
Χαρτοφυλάκιο
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Gkitzos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf