ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση χαρτοφυλακίου και χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
Εναλλακτικός τίτλος :Portfolio management and hedging with financial derivatives
Δημιουργός :Πανάγος, Ανδρέας
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί :Risk management
Financial market
Economics
Credit risk
Financial statements
Portfolio management
Market
Value at Risk
Ημερομηνία έκδοσης :10-2013

Αρχείο: Panagos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf