ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ρύθμιση στην αγορά φυσικού αερίου
Δημιουργός :Σκαλτσά, Βασιλική
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ενέργεια
Φυσικοί πόροι
Φυσικό αέριο
Ενεργειακή πολιτική
Αγορά
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης :10-2010

Αρχείο: Skaltsa_2010.pdf

Τύπος: application/pdf