ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο λειτουργικός κίνδυνος στα πιστωτικά ιδρύματα και το αποτελεσματικό περιβάλλον διαχείρισής του
Δημιουργός :Σαράντη, Στυλιανή
Συντελεστής :Καπόπουλος, Π. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Πιστωτικό ίδρυμα
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομικές επιστήμες
Τράπεζα
Λειτουργικός κίνδυνος
Ημερομηνία έκδοσης :06-2009

Αρχείο: Saranti_2009.pdf

Τύπος: application/pdf