ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα : συνθήκες ανταγωνισμού στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Σαρακήνου, Βασιλική
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ανταγωνισμός
Τραπεζικό σύστημα
Τράπεζα
Οικονομία
Οικονομική ανάπτυξη
Ημερομηνία έκδοσης :09-2009

Αρχείο: Sarakinou_2009.pdf

Τύπος: application/pdf