ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οδηγός προπτυχιακών σπουδών 2002-2003: τμήμα Πληροφορικής
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρύτανης - καθηγητής Γεώργιος ΒενιέρηςΑντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού - καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - καθηγητής Θεόδωρος Καλαμπούκης. Πρόεδρος τμήματος Πληροφορικής - καθηγητής Ιωάννης Κάβουρας. Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος - Αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Κατερίνης. Αναπληρωτής Γραμματέας του τμήματος - Χρήστος Σακελλαρίου
Περιεχόμενα :Το πανεπιστήμιο - Υλικοτεχνική υποδομή - Το προσωπικό του τμήμαος - Οι σπουδές στο τμήμα Πληροφορικής - Οδηγίες προς τους φοιτητές του τμήματος - Μεταπτυχιακές σπουδές - Περιεχόμενο μαθημάτων.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαιδευτικό υλικό
Διοικητική οργάνωση
Πληροφοριακό υλικό
Δημιουργήθηκε :09-2002
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: R71243.pdf

Τύπος: application/pdf