ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αριστοποίηση χαρτοφυλακίου μετοχών και διαχείρισή του
Δημιουργός :Μιχαηλίδης, Νικόλαος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τιμολόγηση
Μετοχή
Χαρτοφυλάκιο
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Michailidis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf