ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βασικές αρχές συγκρότησης των επιχειρήσεων και η δημιουργία των startups
Δημιουργός :Στουπάκης, Μιχάλης Γ.