ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέθοδοι αποτίμησης εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών σε περίπτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων
Δημιουργός :Τσάκωνα, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Δραστηριότητα της επιχείρησης
Επιχείρηση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομικές επιστήμες
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :10-2010

Αρχείο: Tsakona_2010.pdf

Τύπος: application/pdf