ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση κινδύνου αγοράς με το μέτρο κινδύνου CVaR
Δημιουργός :Αυζώτης, Νικόλαος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χαρτοφυλάκιο
Αγορά
Επενδύσεις
Οικονομικές επιστήμες
Λήψη απόφασης
Ημερομηνία έκδοσης :11-2013

Αρχείο: Auzwtis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf