ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Είσοδος της Ιρλανδικής εταιρίας αερομεταφορών «Ryan-Air» στην ελληνική αγορά
Δημιουργός :Τσιαλαμάνης, Θωμάς
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text