ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγκριτική μελέτη δαπανών και προμηθειών νοσοκομείων
Δημιουργός :Φραγκούλης, Βασίλειος
Συντελεστής :Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί :Δαπάνη λειτουργίας
Δημόσια υγεία
Οργάνωση του τομέα της υγείας
Οικονομία
Χρηματοδότηση
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης :12-2014

Αρχείο: Fragkoulis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf