ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιστάθμιση κινδύνου στην αγορά χαρτόμαζας μέσω παραγώγων
Δημιουργός :Παπαγιαννόπουλος, Γιώργος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Βιομηχανία χαρτομάζας και χαρτιού
Βιομηχανία
Μέση τιμή
Ημερομηνία έκδοσης :06-2010

Αρχείο: Papagianopoulos_2010.pdf

Τύπος: application/pdf