ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βασιλεία ΙΙΙ : κεφαλαιακή επάρκεια και κίνδυνος ρευστότητας
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομία
Ελεγχος ρευστότητας
Τραπεζική εποπτεία
Εταιρική διακυβέρνηση
Ημερομηνία έκδοσης :10-2011

Αρχείο: Papadopoulos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf