ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τηλεπικοινωνίες: δομή αγοράς και ρυθμιστική πολιτική στην Ελλάδα
Δημιουργός :Δημητριάδης, Βασίλειος
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Περιλαμβάνει περίληψη
Λέξη κλειδί :Τηλεπικοινωνία
Ελλάδα
Αγορά
Τιμολόγηση
Ρύθμιση τιμών
Νομοθεσία
Στρατηγική
Ημερομηνία έκδοσης :10-2014

Αρχείο: dimitriadis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf