ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνικά θέματα και οργάνωσις εργασίας
Συντελεστής :Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :163σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σειρά διαλέξεων οργανωθεισών υπό του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ανάτυπον εκ της γενικής εκδόσεως "Τεχνικών Χρονικών"
Ημερομηνία έκδοσης :1955

Αρχείο: 11104.pdf

Τύπος: application/pdf