ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτικές ανακεφαλοποίησης τραπεζών
Εναλλακτικός τίτλος :Banks' recapitalisation policies
Δημιουργός :Μποτωνάκη, Μαρία
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ταβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :182σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Φερεγγυότητα
Οικονομική κρίση
Ελεγχος ρευστότητας
Νομοθεσία
Πολιτική
Οικονομική σταθεροποίηση
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2014

Αρχείο: Botonaki_2014.pdf

Τύπος: application/pdf