ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Δημιουργός :Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Οικονομική κατάσταση
Πρωτογενής τομέας
Δευτερογενής τομέας
Κέρδος
Ταμειακή ροή
Επιχείρηση
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Galaziou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf