ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης στο σημασιολογικό ιστό
Δημιουργός :Σπυρόπουλος, Βασίλειος
Συντελεστής :Καστανιά, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Γλώσσα προγραμματισμού
Κώδικας
Λογισμικό
Σημασιολογικός ιστός
Παγκόσμιος Ιστός
Νέες τεχνολογίες
Ημερομηνία έκδοσης :02-2013

Αρχείο: Spyropoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf