ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πως οι επενδύσεις στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών των κλάδων τροφίμων - ποτών και βιομηχανικών προϊοντων & υπηρεσιών για την περίοδο 2005-2012
Δημιουργός :Σπανοπούλου, Ευαγγελία
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Χρηματιστήριο αξιών
Μετοχή
Εταιρεία
Βιομηχανικό προϊόν
Αγαθά και υπηρεσίες
Παροχή υπηρεσιών
Ερευνητική μέθοδος
Στατιστική
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης :11-2013

Αρχείο: Spanopoulou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf