ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική κρίση και earnings management στο Χ.Α.Α.
Δημιουργός :Μενάγιας, Νικόλαος
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :152σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομία
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Εταιρεία
Κέρδος
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Menagias_2014.pdf

Τύπος: application/pdf