ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Credit risk modeling: applications and literature review
Δημιουργός :Εμμανουήλ, Γεώργιος Κ.
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κεφάλαιο
Πιστωτικός κίνδυνος
Risk management
Στατιστική μέθοδος
Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Χρέος
Χρεοκοπία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2014

Αρχείο: Emmanouil_2014.pdf

Τύπος: application/pdf