ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναδόμηση και πρότυπα σχεδίασης λογισμικού
Δημιουργός :Πούλιας, Σωτήριος
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Πληροφοριακά συστήματα
Λογισμικό
Δίκτυο πληροφορικής
Γλώσσα προγραμματισμού
Συντήρηση
Σχεδίαση λογισμικού
Ημερομηνία έκδοσης :02-2013

Αρχείο: Poulias_2013.pdf

Τύπος: application/pdf