ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναλογιστικές παραδοχές μελετών για τα ασφαλιστικά ταμεία
Δημιουργός :Κρουστάλλης, Ευστάθιος Ι.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Ασφάλιση
Ασφαλιστικός κλάδος
Επενδύσεις
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Συνταξιούχος
Ημερομηνία έκδοσης :02-2012

Αρχείο: Kroustallis_2012.pdf

Τύπος: application/pdf