ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Άριστη φορολογική πολιτική σε υποδείγματα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού και επαλλήλων γενεών
Δημιουργός :Βαλέντης, Ηλίας Δ.
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιλαμβάνει περίληψη
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνων. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστημής
Λέξη κλειδί :Μακροοικονομία
Φορολογική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Ημερομηνία κατάθεσης :05-2013

Αρχείο: Valentis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf